ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เรื่องให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย

เรื่องให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย  พุทธศักราช ๒๕๖๑

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)

ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา

- หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ๒๕๖๐
- หลักสูตรสถานศึกษา ประถม ๒๕๖๐
- หน้าปก หลักสูตร

-----------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดหลักสูตรตามสาระวิชา

- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาคณิตศาสตร์
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาวิทยาศาสตร์
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 
รายวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาสังคม
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 
รายวิชาการงานและเทคโนโลยี
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาประวัติศาสตร์
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาสุขศึกษา
- หลักสูตรโรงเรียนวัดโตนดเตี้ย รายวิชาศิลปะ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR60

- SAR60
  

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 3497 ครั้ง